Nasza witryna używa plików cookies i podobnych technologii w celach: statystyk, reklamy i polepszania świadczonych usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Polityka prywatności
Biuro Rachunkowe BREVENT s.c.
Katarzyna Dumała, Dariusz Dumała
ul. Górnicza 12
42-600 Tarnowskie Góry
Aktualności podatkowe
< Powrót
26
Sierpień
2014
Kontrola PIP w firmie.

Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy różni się zasadniczo od kontroli prowadzonych przez pozostałe inspekcje i organy kontrolne. 

PIP wyposażona została w inne kompetencje i uprawnienia pozwalające jej na skuteczne kontrolowanie pracodawców w zakresie przestrzegania przez nich przepisów prawa pracy i bhp. Zasadniczo kontrole w firmie prowadzone są po uprzednim doręczeniu przedsiębiorcy zawiadomienia o zamiarze jej wszczęcia. Inspektorzy pracy mogą przystąpić do swoich czynności bez uprzedzenia i o każdej porze dnia i nocy. Inspektor PIP kontrolę przedsiębiorcy przeprowadza po okazaniu legitymacji służbowej potwierdzającej jego tożsamość oraz upoważnienia do jej dokonania.

Kontrola prowadzona jest zwykle w siedzibie danego podmiotu oraz w miejscu wykonywania przez niego zadań. Może jednak odbywać się również w miejscu przechowywania dokumentów kadrowych i finansowych. Generalnie przystępując do inspekcji kontrolujący zgłasza swoją obecność kontrolowanemu podmiotowi, chyba że takie zgłoszenie mogłoby mieć wpływ na jej wynik. Kontrolowany podmiot ma obowiązek zapewnić inspektorowi warunki i środki niezbęde do sprawnego przeprowadzenia czynności, czyli jest on zobowiązany przedstawiać żądane dokumenty i materiały, zapewniać rzetelne udzielanie niezbędnych informacji, udostępniać urządzenia techniczne, a w miarę możliwości oddzielne pomieszczenie z odpowiednim wyposażeniem.

Ustalenia kontroli dokumentowane są w formie protokołu. Kontrolowany pracodawca ma prawo, jeszcze przed podpisaniem protokołu, do zgłoszenia swoich zastrzeżeń. Inspektor zobowiązany jest je zbadać, i gdy stwierdzi, iż są zasadne, może zmienić lub uzupełnić protokół.
Odmowa podpisania protokołu nie jest przeszkodą do zastosowania określonych środków prawnych. Jeżeli w wyniku kontroli nie stwierdzono żadnych uchybień, inspektor zamiast protokołu może sporządzić jedynie notatkę urzędową.
 
Jeżeli inspektor stwierdzi naruszenie obowiązujących przepisów zawiadamia niezwłocznie:
ZUS - o naruszeniu przepisów w zakresie ubezpieczeń społecznych, 
urząd kontroli skarbowej - o naruszeniu przepisów prawa podatkowego, 
Policję lub Straż Graniczną - o naruszeniu przepisów o cudzoziemcach, 
starostę - o stwierdzonych naruszeniach przez bezrobotnego lub podmiot kontrolowany przepisów ustawy o promocji zatrudnienia (…).
 
W uzasadnionych przypadkach, gdy pracodawca dopiero rozpoczyna prowadzenie działalności gospodarczej, a nie stwierdzono bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia pracowników i nie popełniono winy umyślnej, inspektor pracy może poprzestać na pouczeniu.
 
Aktualności
Odpowiedzialnoś...
2016-09-21
Obowiązkiem każdego biura rachunkowego jest prowadzenie ksiąg swo...
szczegóły